Type and hit ENTER

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca
  Sklep kombuchabylaurent.pl działający pod adresem internetowym www.kombuchabylaurent.pl oraz jego subdomenach jest własnością:
  ROCOTO Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000782072, NIP: 5213863638, REGON: 383109272. Dane kontaktowe: adres e-mail: agata@kombuchabylaurent.pl
 2. Regulamin
  Realizacja sprzedaży przez kombuchabylaurent.pl oraz sklepy działające w subdomenach kombuchabylaurent.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Wymagania techniczne
  Do korzystania z usług kombuchabylaurent.pl niezbędny jest dostęp do Internetu. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.

2. Zakupy w kombuchabylaurent.pl

 1. Działalność
  Kombuchabylaurent.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać przez strony internetowe kombuchabylaurent.pl.
 2. Obszar działania
  Usługi oferowane przez kombuchabylaurent.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
 3. Kupujący
  Z oferty kombuchabylaurent.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
 4. Informacje o produktach
  Zamieszczone na stronach internetowych kombuchabylaurent.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
  • Ceny towarów
  Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej kombuchabylaurent.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Upusty, promocje i vouchery
  • Rabat z tytułu wystawionego przez kombuchabylaurent.pl vouchera nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.
  • Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.
  • Kombuchabylaurent.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.
  • Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, kombuchabylaurent.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.
 6. Zamówienie
  Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty kombuchabylaurent.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu kombuchabylaurent.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności.
 7. Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania
  • Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Podobnie, każdorazowo w procesie składania zamówienia określony jest koszt pakowania.
  W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców kombuchabylaurent.pl lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie kombuchabylaurent.pl
  • Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu.
  • Kombucha by Laurent pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem. Wszelkie informacje o kosztach pakowania znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu.
  • Ograniczenie ilościowe
  Kombucha by Laurent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia

3. Zamówienie klienta

 1. Składanie i akceptacja zamówienia
  Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej lub z aplikacji mobilnej kombuchabylaurent.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka”.
 2. Przyjęcie zamówienia
  Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia
  Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą
  zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 4. Możliwość anulowania zamówienia
  Nie ma możliwości anulowania zamówienia po kliknięciu zamawiam i płacę.
 5. Prawo odstąpienia od umowy
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Rocotto Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Kombucha By Laurent ), 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71 w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
  • W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.
  • Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 6. Termin realizacji dostawy
  • Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.
  • Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.
  • Zamówienia są realizowane maksymalnie 3 dni po zaksięgowaniu wpłaty.
 7. Dni wolne
  • Kombuchabylaurent.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy soboty i niedziele. Realizujemy zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
  • Kombuchabylaurent.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.
 8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
  W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:
  • przez firmę kurierską – najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez kombuchabylaurent.pl, przy czym w przypadku zamówień opłaconych z góry, zaksięgowanych:
  ➢ do godziny 15.00 – kombuchabylaurent.pl pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej kolejnego dnia roboczego
  ➢ po godzinie 15.00 – kombuchabylaurent.pl.pl pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej w ciągu 2 dni roboczych
  Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. kombuchabylaurent.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
 9. Faktura
  Składając zamówienie Klient żąda wystawienia faktury VAT dokumentującej dokonany przez niego zakup. Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia dostarczana jest do Klienta wraz z dostawą. Klient upoważnia kobuchabylaurent.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Kombuchabylaurent.pl może wprowadzić możliwość przesyłania faktury VAT dotyczącej zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie zamówienia. Faktura taka przesyłana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Wybór sposobu dostarczenia faktury (tj. faktura dołączana do zamówienia albo faktura przesyłana na adres e-mail) należy do Klienta i dokonywany będzie (w razie wprowadzenia faktur elektronicznych) przy składaniu zamówienia.

4. Płatności

Sposoby płatności

Dla wygody klientów oferujemy kilka form płatności za róże oferowane przez naszą szkółkę. Oto one:

Przedpłata na konto bankowe

Wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. Na Państwa pocztę elektroniczną wraz z potwierdzeniem zamówienia wystawiamy fakturę proforma. Czas wpłynięcia pieniędzy na nasze konto to zazwyczaj 24 godziny od zlecenia przelewu licząc tylko dni robocze chyba.

Płatności online

Dotpay (karty płatnicze, BLIK) – profesjonalny i bezpieczny system realizowania płatności, przy pomocy którego w łatwy i szybki sposób można dokonać wpłaty. Księguje się nam w kilka minut i za płatność nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata.

5. Dostawa

 1.  DostawcaDostawca firmy kurierskiej:

  Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

  Kombuchabylaurent.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

 2. Nieobecność KlientaDostawa realizowana przez firmę kurierską:

  W dniu nadania przesyłki zostaje wysłana informacja drogą elektroniczną z informacją o wysłaniu przesyłki.

  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

  Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Kombuchabylaurent.pl.

  Kombuchabylaurent.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

  Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

 3. Czas dostawyCzas dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za towar na koncie Kombucha by Laurent.

  W wyjątkowych sytuacjach można indywidualnie ustalić dogodny termin wysyłki poprzez kontakt email: kaja@kombuchabylaurent.pl lub telefonicznie pod numerem 660629326.

 4. Koszty dostawy. Minimalna wartość zamówienia wynosi 160 złotych. Do wartości zamówienia doliczamy koszty przesyłki. Fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta. Prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie w uwagach przy zamówieniu. Zamówienia realizujemy na terenie Polski.  Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

6. Reklamacje i zwroty

 1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu za towar odpowiada kurier.

  W przypadku dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Kombuchabylaurent.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego. Klient ma 7 dni od daty otrzymania przesyłki na zgłoszenie reklamacji drogą email na adres: agata@kombuchabylaurent.pl.

  • Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania drogą mailową na adres agata@kombuchabylaurent.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Następnie zostanie wysłana informacja z dalszymi krokami postępowania, zwrot pieniędzy lub nowa dostawa towaru.
  • pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.

7. Postanowienia końcowe

 1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
  Klient korzystający z usług kombuchabylaurent.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Kombuchabylaurent.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.
 2. Dostarczenie wiadomości e-mail
  Kombuchabylaurent.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 3. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym
  Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.
 4. Zmiana regulaminu
  Kombuchabylaurent.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie kombuchabylaurent.pl.
 5. Spory
  Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 6. Badanie satysfakcji Klienta
  Po dostarczeniu Towarów Klientowi, kombuchabylaurent.pl, w ramach realizacji umowy z Klientem, jest upoważnione zbadać jego opinię o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie mu na wskazany adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

8. Kombuchabylaurent.pl – zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do Strony kombuchabylaurent.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy kombuchabylaurent.pl 9.3.

10. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest
ROCOTO Sp. Z o.o. Sp. K. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000782072, NIP: 5213863638, REGON: 383109272.
Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:
realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy, statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta). Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają gow codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
w przypadku zamówień – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną
usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
Klientowi przysługuje prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres
e-mail: agata@kombuchabylaurent.pl.

PACKSHOTY
#kombuchabylaurent
Regulamin - Kombucha by Laurent