Type and hit ENTER

Reklamacje i zwroty

W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu za towar odpowiada kurier.

W przypadku dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Kombuchabylaurent.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego. Klient ma 7 dni od daty otrzymania przesyłki na zgłoszenie reklamacji drogą email na adres: agata@kombuchabylaurent.pl.

    • Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania drogą mailową na adres agata@kombuchabylaurent.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Następnie zostanie wysłana informacja z dalszymi krokami postępowania, zwrot pieniędzy lub nowa dostawa towaru.
    • pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.
Reklamacje i zwroty - Kombucha by Laurent